Predigtplan

22. Juli 2018
 • Leitung: Samuel Steinfeld

 • Predigt: Johann Voth

29. Juli 2018
 • Leitung: Markus Müller

 • Predigt: Daniel Janzen

5. August 2018
 • Leitung: Thomas Kopp

 • Predigt: Recep Avser

 • Abendmahl: Peter Janzen

12. August 2018
 • Leitung: Thomas Nimführ

 • Predigt: Viktor Kasdorf

19. August 2018
 • Leitung: Anatoli Wall

 • Predigt: Richard Friesen